Letní jazzová dílna Karla Velebného

Vážená přítelkyně, vážený příteli,

před vyplněním přihlášky na 36. Letní jazzovou dílnu Karla Velebného 2019 věnujte, prosím, pečlivou pozornost následujícím pokynům:


1. Svou účast potvrďte zasláním vyplněné on-line přihlášky nebo si formulář stáhněte a zašlete poštou na adresu:


AB Studio

Velvarská 13

160 00
Praha 6


nebo e-mailem na adresu abstudio.praha@gmail.com nejpozději do 1. 6. 2019. Na přihlášce pečlivě označte způsob platby účastnického poplatku.


2. V případě, že požadujete ubytování, označte zřetelně, ve kterém ubytovacím zařízení si přejete bydlet. Můžete si vybrat z následujících možností:

Při rezervaci noclehů se budeme řídit zásadou „kdo dřív přijde, ten dřív bydlí“. V případě vyčerpání ubytovací kapacity v požadovaném zařízení budeme zájemce o této skutečnosti informovat.


3. Výše účastnických poplatků:4. Způsob platby:
Občané ČR provedou úhradu složenkou nebo bezhotovostním převodem na účet AB Studio u Komerční banky č. 43-8760480277/0100. Jako variabilní symbol uveďte datum narození ve formě den, měsíc a rok (dd mm rr) a na přihlášce uveďte číslo Vašeho účtu, ze kterého bylo kursovné zaplaceno. Údaje pomohou při identifikaci plátce. Upozornění! Občané ČR mohou uhradit účastnický poplatek v hotovosti pouze po předchozí dohodě s organizátory!!!
V poplatku není zahrnuto stravné, účastníci se stravují individuálně na vlastní náklady.

Zahraniční účastníci, kteří závazně potvrdí účast, mohou uhradit účastnický poplatek v hotovosti při prezenci 10. srpna 2019.


5. Stornopodmínky: Pokud bude někdo nucen po zaplacení účastnického poplatku zrušit svou účast na LJD, bude mu navrácena částka: a) v plné výši (pokud bude účast zrušena do 1. 7. 2019), b) z uhrazeného poplatku bude stržena částka za ubytování (pokud bude účast zrušena do 1. 8. 2019), c) z uhrazeného poplatku bude navrácena částka ve výši 50% (pokud bude účast zrušena po datu 1. 8. 2019)


6. Prezence účastníků 36. LJD Karla Velebného 2019 proběhne v sobotu 10. srpna v sále restaurace Beseda od 15.00 do 20.00 hodin. Pro pozdní dojezdy bude v sále služba do 22.00 hodin, po této hodině hrozí opozdilcům nebezpečí, že v sobotu večer nebudou ubytováni!!!

Žádáme Vás, abyste si přivezli Vaše hudební nástroje a pomůcky, které budete v průběhu LJD potřebovat (např. fake book, studijní materiály a pultík). Zvláště upozorňujeme bubeníky, že pokud si nepřivezou nástroje, nebudou mít na co hrát ani ve třídě, ani ve skupinách. Totéž platí pro kytaristy a baskytaristy pokud jde o aparaturu. Zapůjčení bicí soupravy nebo aparatury nemůžeme zajistit. Pianisté se nemusí starat - v učebnách jsou nástroje připraveny.

Protože se loňské v rozvrhu osvědčily, budou zachovány i v letošním programu výuky:

Jiří Stivín bude dopoledne vyučovat základy improvizace nejen flétnisty, ale také hráče na další dechové i jiné nástroje.

Dopolední výuka vokalistů bude probíhat ve stejném režimu jako v minulých letech, ale místo odpoledního pěveckého sboru budou zpěváci sólisty jednotlivých kapel. Od 16:00 hodin (v době big bandových zkoušek) bude Lee Andrew Davison lektorem vokální skupiny zaměřené na interpretaci spirituálů a gospel songů.

Ve snaze racionalizovat nedělní rozdělování do souborů Vás žádáme, abyste se při sobotní prezenci předběžně zapsal(a) do kapely některého pedagoga a do jednoho ze dvou big bandů Neila Wetzela. Prosím, abyste při zapisování do big bandu uvážili, jestli chcete vystoupit ve čtvrtek nebo v pátek.

Účast v lektorském sboru potvrdili: Luboš Andršt (kytara), Josef Fečo (kontrabas), Zdeněk Fišer (kytara), Rostislav Fraš (saxofony), Miroslav Hloucal (trubka), Štěpán Janoušek (trombon), František Krtička (klávesy), Pavel Razím (bicí nástroje), Jiří Stivín (flétny), Milo Suchomel (saxofony), Lubomír Šrámek (klávesy), Zdeněk "Wimpy" Tichota (basová kytara), Adam Tvrdý (kytara), Boris Urbánek (klávesy), Marek Urbánek (bicí nástroje) a Martin Zbrožek (housle). Ze Spojených států přijedou Lee Andrew Davison (vokál), Neil Wetzel (saxofony) a Skip Wilkins (vokál). Lektorem dvou Big Bandů 36. Letní jazzové dílny Karla Velebného bude opět Neil Wetzel.

Schéma denního rozvrhu je přibližně následující:

Ve středu 14. srpna se koná na zámeckém nádvoří Koncert lektorů, ve čtvrtek a v pátek v sále restaurace Beseda závěrečné koncerty jednotlivých tříd a Big Bandů LJD 2019.

Vyplněnou přihlášku zašlete a účastnický poplatek uhraďte do 1. června 2019! Pokud se nedohodnete na výjimce, budou po tomto datu na Vaše místo zařazeni náhradníci. Nezapomeňte uvést datum zaplacení účastnického příspěvku, případně upozornit na datum Vašeho příjezdu do Frýdlantu (pokud přijedete jindy než 10. srpna). Těšíme se na shledanou ve Frýdlantu.

Záštitu nad 36. Letní jazzovou dílnu Karla Velebného převzali radní Libereckého kraje Ing. Květa Vinklátová a starosta Města Frýdlant Ing. Dan Ramzer. Seminář finančně podpořili Město Frýdlant, Ministerstvo kultury ČR, Liberecký kraj, Partnerství OSA, Nadace ČHF a Premedis

english