Letní jazzová dílna Karla Velebného

Vážená přítelkyně, vážený příteli,

před vyplněním přihlášky na 34. Letní jazzovou dílnu Karla Velebného 2017 věnujte, prosím, pečlivou pozornost následujícím pokynům:

1. Svou účast potvrďte zasláním vyplněné on-line přihlášky nebo si formulář stáhněte a zašlete poštou na adresu:
AB Studio
Velvarská 13
160 00
Praha 6

nebo e-mailem na adresu abstudio@seznam.cz nejpozději do 1. 6. 2017. Na přihlášce pečlivě označte způsob platby účastnického poplatku.

2. V případě, že požadujete ubytování, označte zřetelně, ve kterém ubytovacím zařízení si přejete bydlet. Můžete si vybrat z následujících možností:

Při rezervaci noclehů bude respektována zásada „kdo dřív přijde, ten dřív bydlí“. V případě vyčerpání ubytovací kapacity v požadovaném zařízení budeme zájemce o této skutečnosti informovat.

3. Výše účastnických poplatků:

4. Způsob platby:

Občané ČR provedou úhradu složenkou nebo bezhotovostním převodem na účet AB Studio u Komerční banky č. 43-8760480277/0100. Jako variabilní symbol uveďte datum narození ve formě den, měsíc a rok (dd mm rr) a na přihlášce uveďte číslo Vašeho účtu, ze kterého bylo kursovné zaplaceno. Tyto údaje pomohou při identifikaci plátce. Občané ČR mohou uhradit účastnický poplatek v hotovosti pouze ve výjimečných případech a po předchozí dohodě s organizátory. V poplatku není zahrnuto stravné, účastníci se stravují individuálně na vlastní náklady.

Zahraniční účastníci, kteří do uzávěrky závazně potvrdí účast, mohou uhradit účastnický poplatek v hotovosti při prezenci 12. srpna 2017.

5. Stornopodmínky:

Pokud bude někdo nucen po zaplacení účastnického poplatku zrušit svou účast na LJD, bude mu navrácena částka:

6. Prezence účastníků:

33. LJD Karla Velebného 2016 bude probíhat v sobotu 12. srpna v sále restaurace Beseda ve Frýdlantu od 16.00 do 20.00 hodin. Pro pozdní dojezdy bude v sále služba do 22.00 hodin, po této hodině hrozí opozdilcům nebezpečí, že v sobotu večer nebudou ubytováni!!!

Žádáme Vás, abyste si přivezli Vaše hudební nástroje a všechny pomůcky, které budete v průběhu LJD potřebovat (např. fake book, studijní materiály a hlavně pultík). Zvláště upozorňujeme bubeníky, že pokud si nepřivezou nástroje, nebudou mít na co hrát ani ve třídě, ani ve skupinách. Totéž platí pro kytaristy a baskytaristy pokud jde o aparaturu. Organizátoři zapůjčení bicí soupravy nebo aparatury nemohou zajistit.

V rozvrhu je větší prostor věnován hraní ve skupinách. Ve snaze minimalizovat nedělní zmatek při rozdělování do souborů Vás požádáme, abyste se již při sobotní prezenci předběžně zapsal(a) do kapely některého pedagoga.
Stejně jako loni budou Neil Wetzel a Gary Rissmiller připravovat 2 big bandy. Jeden vystoupí ve čtvrtek, druhý v pátek. Prosím, abyste tuto skutečnost vzali v úvahu při zapisování do big bandu u prezence.

Účast v lektorském sboru potvrdili: Luboš Andršt (kytara), Josef Fečo (kontrabas) Zdeněk Fišer (kytara), Rostislav Fraš (saxofony), Miroslav Hloucal (trubka), Jan Jirucha (trombon), František Krtička (klávesy), Pavel Razím (bicí nástroje), Jiří Stivín (flétny), Milo Suchomel (saxofony) Lubomír Šrámek (klávesy), Zdeněk "Wimpy" Tichota (basová kytara), Adam Tvrdý (kytara), Boris Urbánek (klávesy) a Martin Zbrožek (housle). Ze Spojených států přijedou Lee Andrew Davison (vokál), Gary Rissmiller (bicí nástroje), Neil Wetzel (saxofony) a Skip Wilkins (vokál). Lektory dvou Big Bandů 34. Letní jazzové dílny Karla Velebného budou opět Neil Wetzel a Gary Rissmiller.

Schema denního rozvrhu je přibližně následující:

Ve středu 16. srpna se koná na zámeckém nádvoří Koncert lektorů, ve čtvrtek a v pátek v sále restaurace Beseda závěrečné koncerty jednotlivých tříd a Big Bandů LJD 2017.

Vyplněnou přihlášku zašlete a účastnický poplatek uhraďte do 1. června 2017! Pokud se nedohodnete na výjimce, budou po tomto datu na Vaše místo zařazeni náhradníci. Nezapomeňte uvést datum zaplacení účastnického příspěvku, případně upozornit na datum Vašeho příjezdu do Frýdlantu (pokud přijedete jindy než 13. srpna). Těšíme se na shledanou ve Frýdlantu.

Letošní 34. Letní jazzovou dílnu Karla Velebného laskavě podpořili Město Frýdlant v Čechách, Ministerstvo kultuty ČR, Liberecký kraj, Partnerství OSA, Nadace ČHF a Premedis

english